https://www.rakeshmgs.in/search/label/Template
https://www.rakeshmgs.in
RakeshMgs

HTML Color Codes list with names | HTML Color Codes Chart hex code

Updated:


HTML COLORS With Hex Name List

HTML Color Codes list with names | HTML Color Codes Chart hex code

  COLOR  
 COLOR NAME & HEX 

AliceBlue
(#F0F8FF)

AntiqueWhite
(#FAEBD7)

Aqua
(#00FFFF)

Aquamarine
(#7FFFD4)

Azure
(#F0FFFF)

Beige
(#F5F5DC)

Bisque
(#FFE4C4)

Black
(#000000)

BlanchedAlmond
(#FFEBCD)

Blue
(#0000FF)

BlueViolet
(#8A2BE2)

Brown
(#A52A2A)

BurlyWood
(#DEB887)

CadetBlue
(#5F9EA0)

Chartreuse
(#7FFF00)

Chocolate
(#D2691E)

Coral
(#FF7F50)

CornflowerBlue
(#6495ED)

Cornsilk
(#FFF8DC)

Crimson
(#DC143C)

Cyan
(#00FFFF)

DarkBlue
(#00008B)

DarkCyan
(#008B8B)

DarkGoldenRod
(#B8860B)

DarkGray
(#A9A9A9)

DarkGreen
(#006400)

DarkKhaki
(#BDB76B)

DarkMagenta
(#8B008B)

DarkOliveGreen
(#556B2F)

DarkOrange
(#FF8C00)

DarkOrchid
(#9932CC)

DarkRed
(#8B0000)

DarkSalmon
(#E9967A)

DarkSeaGreen
(#8FBC8F)

DarkSlateBlue
(#483D8B)

DarkSlateGray
(#2F4F4F)

DarkTurquoise
(#00CED1)

DarkViolet
(#9400D3)

DeepPink
(#FF1493)

DeepSkyBlue
(#00BFFF)

DimGray
(#696969)

DodgerBlue
(#1E90FF)

FireBrick
(#B22222)

FloralWhite
(#FFFAF0)

ForestGreen
(#228B22)

Fuchsia
(#FF00FF)

Gainsboro
(#DCDCDC)

GhostWhite
(#F8F8FF)

Gold
(#FFD700)

GoldenRod
(#DAA520)

Gray
(#808080F)

Green
(#008000)

GreenYellow
(#ADFF2F)

HoneyDew
(#F0FFF0)

HotPink
(#FF69B4)

IndianRed
(#CD5C5C)

Indigo
(#4B0082)

Ivory
(#FFFFF0)

Khaki
(#F0E68C)

Lavender
(#E6E6FA)

LavenderBlush
(#FFF0F5)

LawnGreen
(#7CFC00)

LemonChiffon
(#FFFACD)

LightBlue
(#ADD8E6)

LightCoral
(#F08080)

LightCyan
(#E0FFFF)

LightGray
(#D3D3D3)

LightGreen
(#90EE90)

LightPink
(#FFB6C1)

LightSalmon
(#FFA07A)

LightSeaGreen
(#20B2AA)

LightSkyBlue
(#87CEFA)

LightSlateGray
(#778899)

LightSteelBlue
(#B0C4DE)

Lime
(#00FF00)

LimeGreen
(#32CD32)

Linen
(#FAF0E6)

Magenta
(#FF00FF)

Maroon
(#800000)

MediumAquaMarine
(#66CDAA)

MediumBlue
(#0000CD)

MediumOrchid
(#BA55D3)

MediumPurple
(#9370DB)

MediumSeaGreen
(#3CB371)

MediumSlateBlue
(#7B68EE)

MediumSpringGreen
(#00FA9A)

MediumTurquoise
(#48D1CC)

MistyRose
(#FFE4E1)

Moccasin
(#FFE4B5)

Navy
(#000080)

Olive
(#808000)

OliveDrab
(#6B8E23)

Orange
(#FFA500)

OrangeRed
(#FF4500)

Orchid
(#DA70D6)

PaleGreen
(#98FB98)

PaleTurquoise
(#AFEEEE)

PaleVioletRed
(#DB7093)

Peru
(#CD853F)

Pink
(#FFC0CB)

Plum
(#DDA0DD)

PowderBlue
(#B0E0E6)

Purple
(#800080)

RebeccaPurple
(#663399)

Red
(#FF0000)

RosyBrown
(#BC8F8F)

RoyalBlue
(#4169E1)

SaddleBrown
(#8B4513)

Salmon
(#FA8072)

SandyBrown
(#F4A460)

SeaGreen
(#2E8B57)

SeaShell
(#FFF5EE)

Sienna
(#A0522D)

Silver
(#C0C0C0)

SkyBlue
(#87CEEB)

SlateBlue
(#6A5ACD)

SlateGray
(#708090)

Snow
(#FFFAFA)

SpringGreen
(#00FF7F)

SteelBlue
(#4682B4)

Tan
(#D2B48C)

Teal
(#008080)

Thistle
(#D8BFD8)

Tomato
(#FF6347)

Turquoise
(#40E0D0)

Violet
(#EE82EE)

Wheat
(#F5DEB3)

White
(#FFFFFF)

WhiteSmoke
(#F5F5F5)

Yellow
(#FFFF00)

YellowGreen
(#9ACD32)

आपको आर्टिकल कैसा लगा? अपनी राय अवश्य दें
Please don't Add spam links,
if you want backlinks from my blog contact me on rakeshmgs.in@gmail.com